adv_logo.png

Velkommen til Marianne Vølund advokatkontor 

Kontoret blev etableret i begyndelsen af 2010, og består på nuværende tidspunkt af advokat Marianne Vølund, to jurastuderende og en piccoline.
 

Vi er specialiseret indenfor udlændingeret, særligt asylsager.

 

Advokat Marianne Vølund er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.


Advokatfirmaet er organiseret som et personligt ejet enkeltmandsfirma, har CVR-nummer 32597696. Der er tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Forsikringsselskab og garantistiller er HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø.

 

 

IMG_0877